Siirry sisältöön

Tietosuoja

Tietosuojaseloste 3.3.2024

Rekisterinpitäjä:

Yritys:  Leadz Oy

Y-tunnus:  3235832-2

Osoite:  Lönnrotinkatu 45 L, 00180 Helsinki

Sähköposti: info@laina-heti-tilille.fi 

Keräämme henkilötietoja parhaan mahdollisen palvelun takaamiseksi. Mahdollisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen sopimus ja sitä seuraavat lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme myös henkilötietoja markkinointitarkoituksessa, tämän perusteena on suostumus. Emme tee yksittäisistä kävijöistä profilointeja

Henkilötietoja käsittelevät:

– Yrityksemme työntekijät

– Mahdolliset sopimuskumppanit

– Mahdolliset yritykset jotka kehittävät nettisivujamme

Henkilötietojen säilytys:

– Sähköpostiarkistossa 10 vuoden ajan

– Kirjanpitoaineistossa 8 vuoden ajan

Käyttäjällä on seuraavat oikeudet henkilötietojen tarkastusta koskien:

– Oikeus pyytää tarkastamaan itseään koskevat henkilötiedot

– Oikeus pyytää oikaisua tietoihin

– Oikeus pyytä rajoittamaan tietojen käyttöä

– Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käyttöä koskien

– Oikeus tehdä valitus viranomaiselle tietojen käsittelystä